Kitárul a világ

PÁLYÁZATAINK

- NEA-E-17-0360 - "Hogy Én is tudjam! "

A mindennapok során hiányként észleltük a fogyatékos személyek önállóságát megalapozó ismereteket, akik teljes bizonytalansággal állnak a mindennapi életvitelt meghatározó tevékenységek előtt. Ennek következtében a projekt segítségével ezen hiányosságokat pótoltuk. Célunk az volt, hogy a fogyatékos személyek a társadalomban könnyen, magabiztosan tudjanak élni.

A program az önálló és biztonságos életvitel kialakításához szükséges képességek kialakítását célozta meg.

A kiscsoportos foglalkozások lehetővé tették, hogy a résztvevők az általános ismereteket saját tapasztalataikon keresztül értelmezzék. Lehetőség nyílt arra, hogy az egyéni készségek és képességek figyelembe vételével egyénre szabottan is foglalkozzunk a programban résztvevő személyekkel, így maximálisan kihasználhatóak voltak az egyénekben rejlő lehetőségek

A projektbe 20 fő fogyatékos személy vett részt. A fogyatékos személyek önrendelkezési jogát tiszteletben tartva, ők igényeihez és kéréséhez igazodva ajánlottuk meg a projektben való részvétel lehetőségét.

A program 4 x 5 fős csoportban valósult meg, 22 alkalommal. A program megvalósulását a szakmai vezető mellett 6 fő önkéntes segítette.

  A program moduljai:

 • Személyi higiéné modul
 • Környezet higiéné modul
 • Háztartásgazdálkodás modul
 • Élelmezés higiéné modul
 • Ételkészítési ismeretek modul
 • Munka, tűz és balesetvédelem modul
 • Elsősegély nyújtási ismeretek modul

A foglalkozások interaktív jellege miatt, lehetőség nyílt a kommunikációs készségek fejlesztésére, a közösen végzett gyakorlati tevékenységek pedig lehetőséget nyújtottak a közösség építésére.

Hátrányos helyzetű csoport életviteli tanácsadás című program megvalósulásával olyan lehetőséget biztosítottunk, ismereteket adunk át, amely a legnagyobb mértékben közelít a többségi társadalom életéhez.

A projekt célja volt az önálló és biztonságos életvitel kialakítását segítő program megszervezése és lebonyolítása.

 • NEA - TF-18-M-0583 – Működési támogatás
 • NEA- TF-19-Ö-V-0196 – Működés és szakmai támogatás:

  Támogató: